Hus och gårdar längs Kalkbanan

  1. VITASPS HUS

Vitasps

Huset byggdes 1974. Ägare är Leif Vitasp från Rättvik gift med lngmarie (Kicki) Frick från Nittsjö.

  1. THURESSONS HUS

Thuressons

Clas-Göran och Cecilia Thuresson byggde huset 1980. Sedan 1994 är ny ägare Per-Olof Fyhr från Vikarbyn och Pernilla Löfgren från Nittsjö.

  1. ALBACKEN

Albacken
På fotot från 1939 syns den nu försvunna övre kvarndammen.

Byns första monteringsfärdiga hus, ett s k Borohus, uppfördes 1938. Dess första ägare var Helmer Eriksson (1908–1990) från Kvarngården i byn och gift med Anna-Lisa Olsson (*1915) från Vikarby strand. Huset såldes 1982 till Göran Svan från Ore och sambo med Gudrun Berggren från Rättviks samhälle.

  1. UDDVILLAN

Uddvillan
1939 går fortfarande Kullsbergståget förbi.

Huset byggdes 1938 av Hans Udd (1896–1961) från Finnbacka och gift med Got Anna Olsson (1889–1979) från Nittsjö. Åren 1949–1972 ägdes fastigheten av AB Nittsjö. Nästa ägare var Hans Ivars (1912–1991) gift med Lisa Momqvist (*1916) från Nittsjö. Nuvarande ägare är Rina och Sten-Ove Solvik från Sätra.

  1. BO ÖGRIMS HUS

Ögrims

Detta är byns yngsta hus byggt 1984. Ägare är Bo Ögrim och Nelly Jonsson, båda från Stockholm.

Fortsätt —>