Förord

År 1980 bildade vi i Nittsjö på förslag av SKS i Rättvik en dokumentationsgrupp, ”Känn din by”, som såg som sin uppgift att presentera byn och dess gårdar. Deltagare i gruppen, som svarat för dokumentationen och historiken, var Maj Henriks (som fört pennan och varit sammankallande), Bertil Hanses, Nilses Lennart Hansson, Astrid Vikman (Laggar), Anna Storgärds, Kerstin Mases, Hjerp Anna Persson, Hjerp Kerstin Lind, Nilses Erik Hansson, Maja Nilses, Nilses Margit Mellberg, Ragnar Steger och Tysk Gunnar Jonsson. Resultatet av vår möda samlades i tre tjocka pärmar, vilka sedan blev liggande i byns arkiv. Tjugo år senare, när möjligheten till ett EU-bidrag uppenbarade sig, beslöt Nittsjö Bystugeförening att en del av denna bydokumentation, skulle tryckas och Nittsjös historia därmed kunna bli var mans egendom. Initiativtagare och behjälplig vid detta tillfälle var förre distriktsordföranden i SKS, Sune Garmo, Rättvik.

I det följande presenteras byn sådan den varit känd under århundraden och därefter byns gårdar – gård för gård – med fotografier samt uppgift om vilka som genom åren bott på gården. Dessa uppgifter har vid tryckningstillfället förts fram till dagens datum. I september 1984 genomfördes en fotodokumentation av byns gårdar. Fotograf vid detta tillfälle var Stefan Thorselius. Dessa foton finns nu med i gårdspresentationen. I mån av tillgång har också ett äldre foto av gården medtagits.

 

Nittsjö i maj 2002

Maj Henriks

Fortsätt—>