Hus och gårdar efter Nittsjövägen

 1. RUTH NORDLANDERS HUS

Nordlanders

På 1950-talet byggde en vägmästare från Älvdalen huset som ett fritidshus. År 1984 ägdes huset av Ruth Nordlander. Huset ägs nu av Lars och Roland Nordlander.

 1. DAHLBERGS HUS

Dahlbergs

Huset byggdes 1979. Ägare är Roine Dahlberg från Tällberg och Gun-Britt Dahlberg från Backa.

 1. GLADS HUS

Glads

Huset byggdes 1946 och ägare är Gustav Glad (*1914) gift med Grannas Viran Eriksson (1915-1987) från Nusnäs.

 1. CLAS MARIAS HUS

Clas Marias

Detta är ett fritidshus, som byggdes i mitten av 1950 av Clas Maria från Clasgården i byn och gift med Erik Altegård. Nuvarande ägare är Eva och Bo Elwing.

 1. HALLINSGÅRDEN

Hallinsgården på 1940-talet
Hallinsgården

Denna gård är en del av den ursprungliga lvarsgården. Den delades av bröderna Ivars Hans och Ivars Olof på 1800-talet och nuvarande gård byggdes. De äldsta byggnaderna stuga, stall, fähus och vedbod blev lågornas rov vid en brand 1927. Den första ägaren av gården brann då inne. Mangårdsbyggnaden, där sonen bodde, blev dock räddad. Ivars Hans Hansson (1838–1927) var gift med Smed Anna Hansdotter (1831–1913) från Nittsjö. Sonen Hans Hallin (1866–1943) gift med Jones Anna Jonsdotter (1873–1940) från Västbjörka. Deras son Hans Hallin (1910–1985) gift med Märta Larsson (*1917) från Granmor. Änkan Märta Hallin bor nu ensam på gården, som ägs av Elisabeth och Torbjörn Hallin.

 1. IVARSGÅRDEN

Ivares Hans och hustrun Kerstin samt barnen Svea och Olle, 1931.
Ivarsgården

I husförhörslängden 1701 står angivet att Ivar Jonsson från Wijken nr 14 Ofvangata flyttat till Nittsjö. Hans gård blev därmed den första lvarsgården[1]. Vid tiden för storskiftet 1835–1837 hade gården delats i två. Sonen Hans blev kvar på föräldrarnas gård medan brodern byggde den nuvarande Mornilsgården. lfvars Hans Larsson (1792–1876) var gift med Klars Brita Olsdotter (1808–1854) från Nittsjö. Sonen Ivars Olof Hansson (1841–1924) gift med Björk Anna Andersdotter (1846–1915) från Vikarbyn övertog och delade gården på nytt. Ivars Olofs bror Hans byggde nu det nuvarande Hallins. lvarsgården togs över av Olofs son Ivars Hans Olsson (1883–1962) gift med Mornils Kerstin Eriksson (1887–1970) från Västberg. Deras son Olof (*1927) bor nu ensam på gården.

 1. MORNILSGÅRDEN

Mornilsgården

Gården utgör en del av den ursprungliga Ivarsgården. Äldsta stugan byggdes 1831. Då bodde här Ifvars Olof Larsson (1795–1871) gift med Gatu Anna Göransdotter från Nittsjö. De flyttade härifrån och sålde gården till Storgärds Hans Ersson år 1851 som köpte den for dotterns och mågens räkning, nämligen Storgärds Brita Hans­dotter (1857–1929) från Nittsjö gift med läraren Tysk Anders Andersson (1856–1922) från Vikarbyn. Gården övertogs av sonen Anders Sjöberg (1879–1951) gift med småskollärarinnan Bältnis Anna Danielsson (1880–1957) från Vikarbyn. Sedan de flyttat till Vikarbyn sålde de gården 1929 till konstnären Erik Mornils (1900–1974) från Västberg gift med Sand Karin Hansson (1900–1985) från Altsarbyn. Nuvarande ägare är Ove och Karin Hillerud.

 1. CLASGÅRDEN

Clas Anders och hustrun Margareta med barnen Maria, Anna, Greta och Anders i förgrunden, 1920-talet.
Clasgården

Clasgården är byns största och förnämsta gård. Här har bott rotemästare och byföreståndare i flera generationer. Nuvarande mangårdsbyggnad är från 1890 och ekonomibyggnaderna från 1897. Ägarna från 1700-talet har varit: Clas Olof Olsson (1761–1826) gift med Sers Karin Ersdotter (1767–1810) från N Gärdsjö. Sonen Clas Olof Olsson (1798–1844) gift med Jacks Kerstin Andersdotter (1797–1895) från Västberg. Sonen Clas Olof Olsson (1826–1916) gift med Snis Anna Andersdotter (1823–1899) från Västberg. Sonen Clas Anders Olsson (1853–1929) gift med Säbb Anna Jonsdotter (1852–1924) från Vikarbyn. Sonen Clas Anders Andersson (1877–1943) gift med Bock Margareta Ersdotter (1877–1943) från Sjurberg. Sonen Anders Claes (1910–1980) gift med Mårs Anna Olsson (1910–1980) från Vikarby strand. Dottern Margareta Claes (*1948) gift med Sven Nygårds (*1944) från Siljansnäs.

 1. NILSESGÅRDEN

Nilsesgården
Ett 90-årskalas på Nilsesgården 1925.

Fram till 1901 var detta en Israelsgård. Efter Israels Jon Olsson såldes den till Nilses Hans Hansson från Nilsesgården “ovan backen”. Israels Jon hade drivit byns första handelsbod sedan 1883. Hans änka flyttade till Torrberg i Leksand, där en son var bosatt. Hon fortsatte i Torrberg med affärsverksamheten. Nilses Hans byggde om gården och Israelsstugan revs och flyttades till Ramformyran som ängslada. Gårdens kända ägare har varit Israels Olof lsraelsson (1793–1868) gift med Mökjas Brita Jonsdotter (1808–1884). Sonen Israels Jon Olsson (1841–1900) gift med Smed Brita Hansdotter (1840–1925) från byn. Efter 1901 ägdes gården av Nilses Hans Hansson (1867–1951) från Nittsjö gift med Koppar Kerstin Eriksson (1867–1948) från Stumsnäs. Dottern Nilses Anna Hansson (1905–1991) gift med Erik Ivars (1902–1985) från Västbjörka. Deras dotter Nilses Elsa Ivars (*1929) gift med Lars Sjörs (*1928) från Lerdal. Nuvarande ägare är deras barn Margareta och Ove Sjörs.

 1. TYSKGÅRDEN

Tyskgården

Detta är en är en mycket gammal gård, som dock ersatts av nyare byggnader. Det nuvarande huset byggdes omkring 1890. Ägare från 1700-talets mitt har varit Tysk Olof Jonsson (*1755) gift med Margita Hansdotter (*1745) från Västbjörka. Sonen tysk Jon Olsson (*1779) gift med Karin Andersdotter (1783–1830) från Västberg. Tysk Olof Jonsson (1806–1861) gift med Hansus Karin Hansdotter (1830–1910) från Sjurberg. Dottern Tysk Brita Olsdotter (1830–1910) gift med Israels Erik Ersson (1830–1867) från Nittsjö. Dottern Tysk Anna Ersdotter (1863–1897) gift med Karls Olof Jonsson (1859–1925) från Vikarbyn. Sonen Tysk Jon Olsson (1888–1962) gift med Anna Löfgren (1891–1958) från Västbjörka. Sonen Tysk Gunnar Jonsson (*1914) gift med Astrid Karlsson (*1913) från Blekinge övertog gården. Den ägs nu av deras barn Rolf, Berit och Börje Jonsson.

 1. BYSTUGAN

Nittsjö småskola
Bystugan
Spruthuset

Skolhuset byggdes åren 1876–1877 och var då byns egendom och ansvar. År 1900 överläts den till Rättviks skoldistrikt. Skolan upphörde i och med vårterminen 1939. Ar 1964 återköptes skolhuset av byn för att bli bystuga. I anslutning till bystugan ligger spruthuset. Det byggdes för att förvara byns brandredskap i samband med att skolhuset överläts till Rättviks skoldistrikt. Brandsprutan hade tidigare förvarats i skolhuset. Mark för spruthuset upp läts gratis av Ivars Hans Hansson. Huset byggdes av Norrgårds O Olsson och kostnaden uppgick till 65 kr.

 1. GOTGÅRDEN

Gotgården på 1930-talet.
Gotgården

Gotgården var en Snisgård fram till 1910, då den såldes till en familj från Blecket. Den gamla gården brann upp på 1880-talet och de nuvarande byggnaderna uppfördes efter branden. Härbrena blev dock kvar och ett av dem tillhör den äldsta generationen härbren i Sverige. En analys har visat att en av stockarna i härbret fälldes 1339. Över dörren finns ett ornament med drakslingor och växtornamentik. Ägare till gården har varit Snis Erik Matsson (1807–1862) från Lerdal gift med Mårs Brita Ersdotter (1842–1929) från Vikarbyn. Dottern Snis Anna Ersdotter (1842–1929) gift med Nissa Lars Andersson (1839–1916) från Born. Efter 1910 hette ägaren Got Anders Olsson (1866–1948) från Blecket gift med Lissgot Anna Hansdotter (1863–1916) från Blecket. Dottern Got Anna Olsson (1889–1979) gift med Hans Udd (1886–1961) från Finnbacka. Got Anna och Hans Udd flyttade ut ur gården och byggde i stället “Uddvillan”. Ny ägare blev Got Annas bror Got Hans Andersson (1902–1984) gift med Kristina Hallin (1902–1991) från Nittsjö. Deras söner Paul och Evert Got är numera ägare till gården.

 1. GATU OLOFS HUS

Gatu Olofs på 1930-talet.
Gatu Olofs

Huset byggdes 1930 av Gatu Olof Olsson (1893–1983) gift med Lydia Trygg (1898–1993) från Kungsåra. Nuvarande ägare är Ingemar Gatu.

 1. GATU JONS HUS

Gatu Jons

Huset byggdes som fritidshus av Gatu Jon Olsson (1900–1972) från Nittsjö och gift med Gudmunds “Henriks” Maria Andersson (1902–1981) från Stumsnäs. Nuvarande ägare är dottern Annie Karpestam.

 1. JOHN STEGERS HUS

John Stegers

Huset byggdes 1975 och ägs av John Steger gift med Elsy Persson från Tegelsmora församling i Uppland.

 1. STEGERGÅRDEN

Stegergården på 1920-talet.
Stegergården

I husförhörslängden återfinns gårdsnamnet från 1760-talet men gården kan vara mycket äldre än så. Kända ägare har varit Jon Olofsson (*1710) gift med Karin Hansdotter. Det står om dem att de flyttat till Wijken. Sonen Steger Olof Jonsson (1749–1817) gifte sig första gången med Anna Andersdotter från Vikarbyn och andra gången med Uhr Kerstin Hansdotter (1752–1817) från Västbjörka. Sonen i andra giftet Steger Olof Olsson (1791–1847) gifte sig första gången med Bro Cherstin Olsdotter (*1793) från N Gärdsjö och andra gången med Gunnars Margareta Hansdotter (1793–1852) från Östbjörka. Sonen Steger Hans Olsson (1821–1911) gift med Hansus Brita Olsdotter (1823–1890) från Nittsjö. Sonen Steger Olof Hansson (1854–1932) gift med Åhman Anna Ersdotter (1857–1911) från Vikarbyn. Gården ägdes därefter av Steger Olof Hanssons sterbhus till dess att alla barnen gått ur tiden. Gården övertogs 1979 av dottersonen John Evert Steger (*1929) gift med Marianne Åsberg (*1929) från Avesta.

 1. NYGÅRD – EN FÖRSVUNNEN GÅRD

Gården låg väster om Stegergården och mitt emot Lissollas. Här har bott Nygårds Hans Nilsson (1758–1818) gift med Tämbris Marit Olsdotter (1746–1826) från Stumsnäs. Sonen Nygårds Olof Hansson (1786–1868) som var gift första gången med Maggetas Cherstin Hansdotter (1178–1828) från Gärdebyn och andra gången med Lisbeth Olsdotter (1782–1830) från Bingsjö och tredje gången med Brita Ersdotter från Cappelansgården (1782–1870). Dottern från andra giftet Nygårds Lisbeth Olsdotter (*1830) gift med Bönas Daniel Hansson (*1828) från Backa var det sista paret, som bodde på gården. De flyttade år 1870 till Bergsjö i Hälsingland tillsammans med de tre barnen Brita (*1851), Anna (*1854) och Kerstin (*1857).

 1. GATU ERIKS HUS

Gatu Eriks

Denna gård har ägts i släktled efter släktled från 1700-talet, kanske ännu längre tillbaka. Här bodde Gatu Göran Olsson (1770–1838). Gården övertogs av dottern Gatu Cherstin Göransdotter (1807–1845) gift med Carles Daniel Danielsson (1793–1865) från Sjurberg, därefter av dottern Gatu Anna Danielsdotter (1828–1900) gift med byskolmästaren Svils Anders Ersson (1827–1883) från Vikarbyn. Dottern Gatu Kerstin Andersdotter (1860–1935) gift med Slars Olof Andersson (1858–1941) från Stumsnäs. Sonen Gatu Erik Olsson (1887–1972) gift med Jones Emmy Olsson (1894–1948) från Stumsnäs. Sonen Sven Gatu (*1926). Han blev den som avslutade släktföljden. Gården såldes år 1977 till Catharina Thelin från Sandviken.

 1. LISSOLLAS GÅRD

Lissollas

Lissollas är också en mycket gammal gård, vars byggnader har ersatts med nya. Stallet, som bär årtalalet 1607, med stallslidret finns nu på Rättviks Gammelgård. Gårdens gamla härbre har flyttats till Laknäs. Här bodde en gång nämndemannen Lissollas Hans Olsson (1774–1839) gift med Gatu Brita Olsdotter (1775–1857) från Nittsjö. Sonen Lissollas Olof Hansson (1800–1874) gift med Karles Brita Danielsdotter (1795–1887) från Sjurberg. Sonen Lissollas Olof Olsson (1834–1919) gift med Lasses Karin Ersdotter (1834–1919) från Lerdal. Lissollas Jon Olsson (1866–1941) gift med Anna Larsdotter (1862–1941) från Djura. Lissollas Jon ändrade namnet till Lisell. Efter hans död övertogs gården av hans systerson Bror Söderberg (1904–1987) gift med Gerda Blom (1909–1996). Gården såldes år 2000 och gick därmed ur släkten. Nuvarande ägare är Cecilia och Robert Olofsson.

 1. MÅRTANS-DANIELS GÅRD

Mårtans-Daniels gård. Foto från 1930-talet.
Mårtans-Daniels

Byggd vid sekelskiftet av Mårtans Olof Bengtsson (1855–1904) från Backa och gift med Snis Anna Larsdotter (1866–1932) från Snisgården i byn. Gården övertogs av sonen Mårtans Erik Olsson (*1903). Han sålde gården 1939 till Erik Daniels (1904–1974) från Västberg och gift med Bunis (Hjort) Anna Danielsson (1906–1999) från Öja. Nuvarande ägare är barnen Erik Daniels och Villi Berg.

 1. KARLSGÅRDEN

Karlsgården på 1920-talet.
Karlsgården

Huset är uppfört på 1890-talet av målaren Hansus Anders Andersson (*1857) från Nittsjö “ovan backen” och gift med Björk Brita Ersdotter (*1857) från Vikarbyn. Fastigheten såldes 1920 till Karls Hans Larsson (1895–1956) från Västbjörka gift med lvares Anna Andersson (1895–1986) från Västberg. Dottern Karls Rut Larsson (1923–1985) gift med Vilhelm Forsling (*1921) övertog gården som nu ägs av barnen Rickard, Anna, Maria och Robert.

 1. FRITIDSHUS

Huset uppfördes i slutet på 1960-talet. Ägare är Ulla Woxblom gift med Einar Svensson.

 1. WOXBLOMS HUS

Woxbloms

Huset byggdes 1975 av Ingvar Woxblom från lckholmen gift med Maria Mases från Västbjörka, men ägs nu av Mats Woxblom.

 1. KVARNGÅRDEN

Kvarngården
Studenten är Helmer Eriksson, son till mjölnaren Axel Eriksson, år 1927. Kvarngården i bakgrunden.

När kvarnen byggdes omkring 1807 fanns ingen bostad vid kvarnen utan mjölnaren hyrde rum i Gatugården. 1871 köptes en stuga av Hed Anders Olsson för 155 riksdaler. Den uppfördes på platsen av Smed Jon Hansson och Storm Jon Hansson. År 1874 försågs den med en kakelugn. De mjölnare som bott där, är Gustav Granholm, Anders Johan Eriksson åren 1878–1880, Berg Carl Eriksson 1881–1896, August Hjalmar Eriksson 1897–1899, Axel Eriksson 1901–1907, Jonas Forsberg 1907–1918 samt Axel Eriksson 1918–1946. Edvard Woxblom köpte kvarnen och huset år 1952. Kvarndriften upphörde strax därefter. Nuvarande ägare är Tommy Gunnars.

 1. VÄSTANÅ-FRICKS HUS

Västanå-Fricks hus. Foto från 1920-talet.
Västanå-Fricks hus.

Då Gatu Olof (1858–1941) och hustrun Kerstin (1860–1935) lämnat över Gatugården till son och sonhustru omkring 1918 byggdes detta hus som deras pensionärsbostad. På 30-talet såldes fastigheten till före maskinisten på Siljansborgs hotell, vilken anlade en tvättinrättning vid ån. Efter några år bytte företaget ägare och Kurt Carlsson blev den som drev tvättinrättningen fram till nedläggningen på 50-talet. Kjell och Inga Frick blev nästa ägare. År 1965 inträffade en förödande brand som ödelade huset och kostade tre människor livet. Sedan dess har ett nytt hus byggts på platsen. Ägare Inga Frick.

 1. LINDBERGS HUS

Lindbergs

Härbret är ett fritidshus uppfört 1948 av Einar (Eje) Lindberg (1916–1987) gift med Ellen Mårshagen (1917–1996) från Rättvik. Den röda stugan är ett nybygge från 1954. Sedan har tillkommit ytterligare ett hus på tomten. Parets barn är nuvarande ägare.

Fortsätt —>

[1] Bengt Pershagen menar i skriften “Gamla gårdar i Nittsjö” att denna uppgift är felaktig och skriver att den första Ivarsgården troligen byggdes omkring 1708 av Anders Israelsson (1687-1767) tillsammans med svärfadern Henrik Knutsson (1664-1718) från Vikarbyn. Anders Israelsson var son till Israel Hansson (1655-1691) på Nolgåls i Nittsjö.