Hus och gårdar ovan backen

  1. FRITIDSHUS

Huset, som byggdes 1953, ägs nu av Harry Berggren (foto saknas).

  1. NILSES JONS GÅRD

Nilses Jons på 1920-talet.
Nilses Jons

En dotter från Nilses gården, Nilses Anna Larsdotter (1810–1898) gift med Smed Jon Hansson (*1806) från byn byggde sannolikt gården. Den övertogs av dottern Nilses Margareta Jonsdotter (1845–1919) gift med Jones Hans Jonsson (1844–1901). Deras son Nilses Jon Hansson (1872–1934) gift med Ivars Anna Olsson (1871–1940) från byn. Sonen Hans Nilses (1910–1982) gift med Kristina Karlsson (*1911) från Born. Änkan Kristina bor nu ensam på gården.

  1. NILSESGÅRDEN (NISSERAS)

Nilsesgården. Målat foto från 1930-talet.
Nilsesgården

Denna gård är den äldsta av de tre Nilsesgårdarna i byn. Den har omkring 1916 fått en fin beskrivning av Julia Sundell i Församlingens Julhälsning 1970. Hon gjorde också en ritning som visade byggnadernas placering i gårdsfyrkanten. Nu finns bara bagarstugan, en lada och ett lider kvar av allt det gamla Det nya boningshuset byggdes omkring 1916. Ägare från början av 1800-talet har varit Nilses Lars Andersson (1775–1854), som var fosterson från Söderås och gift med Margita Larsdotter (1780–1833) från Glistjerna. Sonen Nilses Anders Larsson (1818–1877) gift med Ris Anna Jonsdotter (1843–1912) från Blecket. Dottern Margareta Andersdotter (1843–1912) gift med Storgärds Hans Hansson (1840–1907) från Nittsjö. Sonen Nilses Anders Hansson (1875–1962) gift med Anna Lundin (1890–1974) från Östbjörka. Numera ett sterbhus med barnen Anna, Elin, Lennart, Margit och Erik.

  1. TINOLLASGÅRDEN

Tinollas gård på 1930-talet.
Tinollas

Även detta är en gammal gård där minst åtta generationer avlöst varandra på gården. Här har bott Anders Olsson (*1721) gift med Brita Larsdotter (*1723) från Nittsjö. Sonen Tinollas Anders[1] Andersson Storm (1766–1834) gift med Kerstin Larsdotter (1762–1818) från Backa. Sonen Tinollas Anders Andersson (1789–1844) gift med Anna Olsdotter (1793–1853) från Kärfsåsen. Tinollas Kerstin Andersdotter (1824–195) gift med lfvares Olof[2] Danielsson (1830–1904) från Rofgärdet. Gården övertogs av dottern Ti nollas Anna Olsdotter (1863–1907) gift med Sold Anders Ersson (1858–1930) från Vikarbyn. Dottern Tinollas Kristina Andersson (1888–1963) gift med Steger Erik Olsson (1888–1968) från Nittsjö. Sonen Ragnar Steger (1917–1986) gift med Anna Ivars (1914–1988). Sonen Kjell med maka Gun bor nu på gården.

  1. HANSUS/VÅGBRATTS HUS

Hansus
Hansus Brita med brorsonen Erik på gården 1930.

Ägare har varit Hanses Hans Olsson (1807–1874) gift med Anna Olsdotter (1803–1881) från Sjurberg. Sonen Hansus Anders Hansson (1848–1928) gift med Jelk Kerstin Ersdotter (1850–1935) från Västberg. Deras barn Anders (1883–1958), Anna (1880–1952) och Brita (1891-1972) var de sista av familjen Hansus som brukade gården och bodde på densamma. En brorson ärvde gården och sålde den 1983 till Thomas och Maria Vågbratt.

  1. FJÄRDSMANS

Arne Fjärdsmans provar en såfiol, 1964.
Fjärdsmans

Här har en gång legat en Israelsgård ägd av Israels Anders Ersson (1824–1903) från Nittsjö och gift med Hed Brita Andersdotter (1824–1858) från Vikarbyn. Anders gifte sig andra gången med Mär Anna Jonsdotter (1833–1912). Dottern Israels Anna Andersdotter (*1863) gift med Steger Jon Hansson (*1861) från Nittsjö blev näste ägare. Familjen flyttade 1903 till By socken. År 1907 flyttade Sparv Erik Andersson (*1837) från Backa in i gården. Han var gift med Myr Brita Jonsdotter (1836–1913) från Lerdal. Sparv Erik utflyttade 1919 till Sundsvall. Fastigheten köptes sedan av Hansus Jon från granngården. Han ändrade sitt namn till Hallberg. Jon Hallberg (1868–1938) gift med Elin Josefina Matsson (1870–1962) från Oscars församling i Stockholm. De byggde ett nytt hus 1922. Änkan sålde sedan huset 1958 till John Fjärdsman (1923–1998) från Ö Gärdsjö och gift med Alice Sold (*1928) från Templet i Nittsjö.

  1. BÖRJEBO

Börjebo, gamla stugan på 1930-talet.
Börjebo

Börjebo är en gammal gård från 1700-talet och restaurerad 1910. Ägare har varit Örjas eller Hansus Olof Hansson (1786–1849) som kom från Sjurberg 1814 och gift med Ängsås Kerstin Matsdotter (1782–1868) från Backa. Sonen Hansus Anders Olsson (1828–1909) gift med Carles Kerstin Andersdotter (1829–1908) från Sjurberg. Sonen målaren Hansus Anders Andersson (*1857) gift med Björk Brita Ersdotter (*1857) från Vikarbyn. De ändrade namnet till Björklund. År 1935 sålde de gården till John Steger (1897–1967) ifrån byn och gift med Agnes Larson (1904–1984) från Julita i Sörmland. Nuvarande ägare är deras dotterdotter Yvonne Steger-Carnö.

[1] Tinollas Anders son Mats Olof Andersson (1793–1837) blev ingift i Matsgården i Västanå och blev en erkänd dalmålare med målningar både på Zornmuseet och Rättviks Gammelgård.

[2] Ifvares Olof tillsammans med fadern Ifvares Anders Danielsson (1775–1835) och bordern Ifvares Daniel Anderssson (1779–1870) ägnade sig också åt dalmåleriet. Av Svante Svärdström kom de att kallas Ifvaresskolan.

Fortsätt —>