Nittsjö – en presentation av hus och gårdar

Vi inleder presentationen med tre fotografier som visar bygatan i Nittsjö. I de två bilderna från 1920 följer vi bygatan mot “Bruket”. Den lilla stugan till vänster på den nedre bilden tillhörde i början av 1800-talet soldaten Kox (1788–1822). På den högra övre bilden följer vi bygatan förbi Storgärdsgården med Smedgården. Vid denna tid hade Storgärdsgården byggnader på tre sidor om en gårdsplan. Den fjärde sidan hade staket med grind mot gatan. Mitt emot grinden på vägens andra sida fanns en lada.

Bilden från 1930-talet visar bygatan innan de två hyreshusen och Hans Momqvists hus blev byggda. Än fanns det gärdesgårdar och “lagn” längs vägen. Det fjärde och äldsta fotot från 1897 återfinns här.

Bygatan mot Bruket – 1920-tal
Bygatan förbi Storgärdsgården – 1920-tal
Bygatan söderut -1930-tal

Fortsätt —>