Hus och gårdar på Heden

  1. TALLBO

Tallbo

Gården byggdes 1919. Stommen till huset utgörs av en lada från Hjortnäs i Leksand. Timret forslades med hästforor över Siljans is upp till Nittsjö. Huset har en Nittsjökakelugn. Första ägarna var Isaks Hans Halvarsson (1882–1955) från Nittsjö gift med Anna-Greta Björklund (1884–1967) från Hjortnäs i Leksand. Sedan 1975 är Lars Eklund (*1927) gift med Astrid Schöllin (*1930) ägare till huset. Båda är från Stockholm och använder huset som fritidshus.

  1. SOLGÅRDEN

Solgården

Byggd i slutet på 1920-talet som “Vilohem för arbetsstugelärarinnor”. På platsen fanns tidigare en Lustiggård. Okänt om någon av de gamla byggnaderna ingår i de nuvarande. Ett härbre köpt från Vikmansgården. Solgården användes till 1970 som vilohem. Nuvarande ägare är Tage Asplund.

  1. HJERPGÅRDEN

Hjerpgården
Hjerp far och mor på väg till Gammelgårdsfest 1942 tillsammans med barnbarnet Bengt.

Gården är troligen byggd på 1870- eller 1880-talet av de första ägarna, som var Börs Brita Eliedotter (1817–1902) från Börsgården i Nittsjö och gift med Tutt Jon Olsson (1803–1886) från Sätra. Nästa ägare var sonen Tutt Olof Jonsson (1842–1911) gift med Sers Lisbet Olsdotter (1843–1907) från Born. Dottern Sers Kerstin Olsson (1877–1956) gift med Hjerp Karl Olsson (1877–1953) från Blecket. Dottern Hjerp Anna Karlsson (1908–1996) gift med Åhl Edvin Persson (1903–1995) från Laknäs. Nu dödsbo.

  1. LINDBERGSSTUGAN PÅ HEDEN

Lindbergsstugan på Heden.

En mycket gammal stuga som inte förändrats mycket sedan den byggdes. Den har ännu kvar sin stora, murade bakugn i köket samt järnspis på den öppnas spisens plats. I kammaren finns en Nittsjökakelugn. Farstudörren har ett gammalt skjutlås av trä. På vinden finns en liten kammare utan uppvärmningsanordning. Här bodde en gång Svärdsmannen Corporal Anders Lustig (1808–1858) Han var skolmästare på “Bärsells tid”. Hans efterlämnade maka bodde kvar till 1878, då hon flyttade till Vikarbyn. 1881 flyttade en skomakare in i stugan. Det var Anders Lindberg (1840–1924) från Fellingsbro och gift med Steger Kerstin Jonsdotter (1848–1898) från Västbjörka. Deras dotter Maria Lindberg (1877–1919) gift med Gatu Karl Eriksson (1880–1942) från Östbjörka. Dottern Maria Eriksson (*1905) gift med Sven Söderström (1912–1983) från Hagalund. De senaste 50 åren har stugan varit fritidsbostad och ägs av Rolf Hök, Lars Brizell och Åke Sjögren.

  1. MOMQVISTS PÅ “HEDEN”

Lars och Brita Momqvist med barnen Viktor, Hans och Erik, 1912.
Momqvists

Lars Momqvist (1851–1941) flyttade hit från Lerdal år 1896. Han var gift med Dali Brita Hansdotter (1861–1931) från Östbjörka. Sonen Victor Momqvist (1888–1955) gift med Dali Brita Olsdotter (1890–1976) från Ovanmyra tog över huset. Det byggdes om och byggdes till omkring 1950. Ägare var Victor Momqvists söner, spelmännen Holger och Knut. Nuvarande ägare är Knut och Märta Momqvist.

  1. HJERP KERSTINS GÅRD

Hjerp Kerstins

Gården byggdes 1940 av Anders Lind (1897–1948) från Granmor gift med Hjerp Kerstin Karlsson (1910–2001) från Nittsjö. Nu dödsbo.

  1. BÖRSGÅRDEN-STORMS-LOMANS

Börsgården
Börsgården på 1920-talet.

Gården är en av de första gårdarna som i husförhörslängderna på 1700-talet var angiven med gårdsnamn. Gården har två stugor. Ägare från 1800-talets början var Börs Anna Hansdotter (1759–1839) gift med soldaten Carl Ståthållare (1759–1822) från Hedslund. Sonen soldaten Hans Carlsson Storm (1803–1876) gift med Ifvars Kerstin Lars­ dotter (1790–1881) från Nittsjö. Sonen Storm Jon Hansson (1836–1923) gift med Håman Brita Andersdotter (1836–1918)) från Östbjörka. Gården såldes 1912 till Kerstin Loman (1866–1947) från Vikarbyn. Hon var då föreståndare för barnhemmet i Nittsjö. Storm Jon Hansson och hans hustru bodde kvar i den minsta (äldsta?) stugan till döddagar. När barnhemmet flyttats till Vikarbyn 1929 bodde Kerstin Loman i den mindre stugan. Sonen Anders Loman (1900–1978) gift med Maria Ivares (1906–1988) från Västberg övertog den större stugan. Anders Loman har sedan byggt om och till sitt hus. Den mindre stugan är dock oförändrad. Kerstin Loman, som hållit söndagsskola för byns barn redan under barnhemstiden, fortsatte med denna verksamhet i sin lilla stuga så länge krafterna räckte till. På gården finns en ovanligt stor brosten, som Storm Jon och hans hustru lär ha släpat hem från Trollskuruområdet i Vikarbyn. Nuvarande ägare är Anders och Maria Lomans dotter Gun-Britt Olofsson.

Fortsätt —>