Kontakt

Besöksadress:
Nittsjövägen 43
795 91 RÄTTVIK
Karta…

Postadress:
c/o Anna Laggar
Nittsjö Keramikvägen 28
795 91 RÄTTVIK

Fakturor:
c/o Genevieve Bjurenstedt
Nittsjö Börsgatu 11
795 91 RÄTTVIK

E-post: bystugeforeningen@nittsjo.nu

Org.nr: 883200-8455
Bankgiro: 5965-1588