Hus och gårdar efter Keramikvägen

 1. DISPONENTBOSTADEN

Disponentbostaden på 1920-talet
Disponentbostaden

Huset är byggt omkring 1880. Det var från början en vanlig parstuga med ett stort rum åt vardera gaveln, farstu och en liten kammare i mitten. Köket hade en stor gammaldags murad bakugn och järnspis. Efter tillbyggnad hade övre våningen två gavelrum. Det ena användes som fabrikskontor under åren 1915–1933. I huset fanns fyra troligen på fabriken tillverkade kakelugnar. År 1899 till 1915 bodde här den siste tegelmästaren Karl Uno Enblom tillsammans med sonen Georg och hans familj. Georgs dotter Berta har berättat att deras familj aldrig använde bakugnen. De anlitade Norrgårds Brita att baka deras bröd, vilket hon gjorde i Norrgårdens bagarstuga. På den här tiden hade man också ett par kor i den lilla ladugården bakom huset. Under några år användes också ladugården som hönshus. År 1933 genomgick disponentbostaden en genomgripande modernisering och då ersattes kakelugnarna med värmeledning. Huset har varit tjänstebostad för cheferna på Tegelbruket/AB Nittsjö Stenkärlsfabrik. År 1917 flyttade gävlebon Ruben Löfgren (1879–1942) med makan Vilma Forsell (1879–1957) in i villan. Husets ägare från 1975 är Per Löfgren (*1942) gift med Lena Lundberg (*1945).

 1. BERGS HUS

Bergs

Huset byggdes år 1976 och ägare är Helena Berg, född Löfgren, och Staffan Berg från Närtuna, Stockholms län.

 1. FABRIKEN

Lagerbyggnaden och fabriken från baksidan

Om fabriken berättas här.

 1. NORRGÅRDEN/VIKLUNDS

Anders och Kerstin Viklund med fyra av deras sju barn, nämligen Anders, Hilda, Elsa och Kristina samt barnbarnet Gunhild. Foto 1915.
Norrgården/Viklunds

Gården byggdes troligen av Norrgårds Hans Jonsson. Den är avstyckad från den äldsta Norrgården, dit fadern flyttade från Sjurberg i slutet av 1700-talet. Gården är ombyggd flera gånger. Den fick trapphus med glasveranda och inredd vind strax efter sekelskiftet. Gården såldes på auktion 1942 till AB Nittsjö och gick därmed ur släkten. Den nye ägaren har byggt om huset flera gånger. Gårdens ägare sedan början av 1800-talet har varit: Norrgårds Hans Jonsson (1782–1864) gift med Jacobs Margareta Olsdotter (1776–1854) från Glistjärna. Dottern Norrgårds Margareta Hansdotter (1820–1872) gift med Ifvares Anders Danielsson (1825–1918) från Vestberg. Dottern Norrgårds Kerstin Andersdotter (1854–1938) gift med Saras Anders Hansson Viklund (1854–1924) från Backa.

 1. NORRGÅRDEN/LAGGARS

Norrgården/Laggars
Bröllop på Norrgården när dottern Stina 1919 gifter sig med Laggar Anders Andersson från Solberga.

Den här gården utgör en del av den äldsta Norrgården. Två bröder Jon och Olof Olsson delade gården mellan sig någon gång på 1800-talet och Jon byggde sig en egen stuga. Gården har sedan i slutet på 1890-talet flyttats närmare byvägen. Troligen fick då gården trapphus och övervåning. Det gamla härbret flyttades till Ramformyren för att tjäna som ängslada. Huset har två Nittsjökakelugnar. Gårdens ägare från början av 1800-talet är: Jones Jon Hansson (1758–1816) från Sjurberg. Han fick här gårdsnamnet Nolgårds. Gift med Bengts Brita Andersdotter (1757–1837) från Västberg. Norrgårds Olof Jonsson (1798–1854) gift med Snis Brita Matsdotter (1810–1873) från Nittsjö. Norrgårds Jon Olsson (1834–1888) gift med Hansus Kerstin Hansdotter (1832–1891) från Nittsjö. Norrgårds Brita Jonsdotter (1859–1945) gift med Smed Hans Hansson­ Norén (1868–1950) från Nittsjö. Stina Norén (1895–1986) gift med Laggar Anders Andersson (1898–1977) från Solberga. Rune Laggar (1923–1985) gift med Margit Höglund (1931–1998) från Bollnäs. Sonen Anders Laggar (*1968) bor nu ensam på gården.

 1. HANSES-GÅRDEN

Byvägen med lagnet mellan Hanses och Karasgården. Foto från 1930-talet.
Hanses-gården

Gården, som är en del av den ursprungliga Norrgården, förstördes av brand på 1880-talet. Efter branden byggdes ett nytt boningshus i en våning och med en liten brokvist. I början av 1900-talet blev det ombyggt och fick trapphus och övervåning. På 1960-talet gjordes ännu en ombyggnad. Gården ägdes tidigare av Norrgårds Olof Jonsson (1798–1854) gift med Snis Brita Matsdotter (1810–1873) från Nittsjö. Sonen Norrgårds Olof Olsson (1845–1910) gift med Mornils Anna Andersdotter (1846–1932) från Västberg samt Norrgårds Brita Olsdotter (1872–1966) gift med Mårs Anders Ersson (1870–1906) från Vikarby strand. Nya ägare efter 1928: Erik Hanses (1898–1946) gift med Daniels Kerstin Jonsson (1897–1989) från Västberg. Gården övertogs därefter av Bertil Hanses (1919–1995) gift med Märta Bäcklund (*1917) från N Gärdsjö.

 1. EN ARBETARBOSTAD, “VICTORAS”

“Victoras”

Det här huset låg mitt emot tegelbrukskontoret och tillhörde tegelbruket. Det innehöll ett rum och kök på nedre botten och ett gavelrum på vinden. Båda rummen hade kakelugn. Ynglingen på motorcykeln framför huset (foto från 1920-talet) är Holger Momqvist. Längst tv skymtar “labbet ” byggt av Nittsjötegel någon gång under 1800-talet. Intill skymtar det stora utedasset som användes av fabriksarbetarna ända fram till 1940-talet. Huset revs och återuppfördes som fritidshus vid Nipfjället i Idre år 1974.

 1. LILLSTUGAN

Lillstugan

Lillstugan revs 1947. Den hade då varit familjebostad från tegelbrukstiden. Huset innehöll bara ett rum med kokspis. Ett litet vindfång var tillbyggt. På ena sidan fanns en liten skrubb och på den andra ett litet skafferi. Sista familjen flyttade ut 1915. År 1933, medan fabriken byggdes ut, användes huset som arbetsrum åt Jerk Werkmäster, som vid den tiden var nyanställd som formgivare åt keramikfabriken. Alla vedtravar, som syns på bilden vid fabriken, påminner om att brännugnarna enbart eldades med ved.

 1. EN ARBETARBOSTAD

En arbetarbostad

Fotot visar ytterligare en arbetarbostad från 1800-talet. Numera är bostaden borta. Huset bestod från början av ett enda rum byggt av timmer och försett med kokspis. Senare utökades huset med ännu ett rum byggt av Nittsjötegel. En liten förstuga fanns av enkla bräder. Brostenen var en halv kvarnsten från en skvalta. Nedan är Dali Olof Olsson på besök i den enkla stugan hos dotter och måg Brita och Viktor Momqvist.

Dali Olof Olsson
 1. KOX-STUGAN

Koxstugan
Byvägen mot Bruket 1920 med Kox-stugan till vänster och Hanses till höger.

Här bodde soldaten Erik Olsson Kox (1788–1822) gift med Stenbacks Brita Hansdotter (1783–1862) från Nedre Gärdsjö. Änkan sålde huset 1836 till makens brorson Olof Hansson Kjällström (1810–1892) gift med Ivars Anna Larsdotter (1797–1893). Efter deras död har huset förmodligen ägts av tegelbruket och använts som arbetarbostad. Senast kända hyresgäster var Johan Forsell med familj åren 1910–1954, Knut Lundberg med familj åren 1955–1963 samt Kallur Erik Hansson åren 1963–1979. År 1981 såldes huset av AB Nittsjö som fritidshus till Erik och Marie Louise Henriks.

 1. MELLANGÅRDEN

Mellangården

I mitten av 1940-talet byggdes byns första hyreshus åt de nyanställda på AB Nittsjö. Huset innehåller två lägenheter om två rum och kök på det nedre planet och två mindre på det övre planet. Huset har senare byggts om och byggts till. Ny ägare från 1990 är Roland Pettersson.

 1. STORGÅRDEN

Storgården

Gården byggdes senare än Mellangården och innehåller fler lägenheter. Den har också byggts om och till. Även denna gård ägs nu av Roland Pettersson.

 1. KARASGÅRDEN

Karasgården. Got Jon Anderssson med dottern Stina. Foto från 1930-talet.
Karasgården

Gården, som ursprungligen var byggd i fyrkant och låg intill byvägen, fanns kvar in på 1920-talet. I den gamla stugan om ett rum med öppen spis och en liten kammare bodde Karas Brita Hansdotter till sin död 1931. Den flyttades sedan till Klitta fäbodar. Sädesladan är den enda av de gamla byggnaderna som blivit kvar. Gården såldes på auktion 1983. Karasgårdens ägare kan vi följa tillbaka till Karas Lars Larsson (1778–1837) gift med Smed Karin Andersdotter (1769–1832), Karas Anna Larsdotter (1806–1885) gift med Marinas Jon Jonsson (1804–1886) från Vikarbyn, Karas Lars Jonsson (1839–1914) gift med Norrgårds Brita Hansdotter (1845–1931) från Blecket, Karas Anna Larsdotter (1872–1935) gift med Got Jon Andersson (1872–1960) från Blecket samt Karas Kristina Viktoria Jonsson (1914–1983) gift med John Samuel Knuts (*1917) från Änderåsen i Boda. Ny ägare efter 1983 är Rolf Jansson från Gulleråsen.

 1. FRÖGDS/MOMQVISTS/HEDLUNDSGÅRDEN

Frögds

Frögdsgården var från början en Storgärdsgård. Den fick eget nummer efter 1785. Ägare till gården från slutet av 1700-talet har varit: Storgärds Erik Ersson (1758–1790) gift med Nedhol Cherstin Bengtsdotter (1757–1847) från Sjurberg. Änkan Cherstin gifte om sig 1792 med soldaten vid Mora kompani Jon Hansson Lustig (1763–1797). På äldre dagar omnämns hon i husförhörsboken som “blind, utfattig, går på roten”. Dottern Storgärds Kerstin Jonsdotter (1793–1869) gift med soldaten Olof Olsson Frögd (1796–1852) från Vikarbyn. Hon blev också änka och omnämns som “fattighjon”. Sonen Storgärds Jon Olsson (1827–1865) gift med Kors Karin Hansdotter (*1822) från Vikarbyn. När hon också blev änka 43 år gammal, flyttade hon med sina tre barn till Attmar i Norrland. Gården såldes på auktion 1868 till Storgärds Hans Ersson i byn. Enligt auktionsprotokollet bestod gården av en femväggsstuga med mur och inrede, ett fähus och en foderlada samt ett härbre. Det nuvarande huset byggdes år 1944 av Hans Momqvist (1902–1976) från Röjeråsen, gift med Kaptens Anna Pettersson (1899–1975) från N Gärdsjö. Nuvarande ägare är Torsten Hedlund.

 1. VIKMANSGÅRDEN/HENRIKSGÅRDEN

Bild från 1920. Gården i ursprungligt skick.
Vikmansgården/Henriksgården

Gården upp fördes troligen på 1840-talet. Spiselhällen i bagarstugan bär årtalet 1845. Kanske byggde man fjuset först med bagarstugan som fjuskammare att bo i, innan det större huset var färdigt. Det fanns en dörr mellan fjuset och bagarstugan. I fjuset, som hade trägolv från dörren till eldstaden och jordgolv för övrigt, fanns det plats för två kor samt getter eller får. Det större huset inrymde bara ett stort kök, farstu och en liten kammare samt en oinredd vind. Källaren låg under köksgolvet. Härbret var sammanbyggt med huset så att det blev ett portlider emellan. Det var en stor port att öppna för att komma in på gården. Gårdens ägare från 1840-talet har varit: Vice corpralen Hans Olsson Vikman (1819–1850), son till soldaten Olof Olsson Frögd, vilkens gård legat bakom uthuset på bilden. Hans Olsson var gift med Jöns Anna Jonsdotter (1810–1897) från Östbjörka Dottern Vikmans Anna Hansdotter (1844–1919) var gift med Haga Hans Olsson (1852–1923) från Bäck. De var barnlösa och gården såldes på auktion 1920 till Andreas Lindgren (1893–1966) från Röjeråsen och gift med Kristina Viklund (1888–1962) från Nittsjö. Dottern Maj Lindgren (*1919) gift med Fritz Henriks (*1914) från Vikarbyn.

 1. STORGÄRDSGÅRDEN

Storgärdsgården. Två lysningsmallor för döttrarna Anna och Karin. Foto 1948.
Storgärdsgården

Storgärdsgården är en av de riktigt gamla gårdarna i byn och har ägts och brukats av samma släkt i mer än 200 år. Nuvarande ägare är sjunde generationen av dem som vi känner till. Gården hade byggnader på tre sidor om gårdstunet ända till 1920-talet. Mot vägen var staket och grind och tvärs över vägen låg en lada. Vid norra gaveln av ladan fanns en nergång till gårdens jordkällare, som hade två rum. I samband med att vägen rätades och breddades flyttades ladan och källaren fylldes igen. Nu ligger den förmodligen delvis under vägbanan. Gårdens ägare sedan 1700-talet har varit: Sturgierds Erik Hansson (1722–1802) gift med Nygårds Brita Hansdotter (1719–1800) från Nittsjö. Storgärds Hans Ersson (1748–1793) gift med Ifvars Anna Hansdotter (1754–1805) från Nittsjö. Storgärds Erik Hansson (1789–1871) gift med Jacobs Anna Olsdotter (1782–1840) från Glistierna. Storgärds Hans Ersson (1814–1878) gift med Backmans Brita Andersdotter (1815–1912) från Sätra. Storgärds Anders Hansson (1844–1927) gift med Peres Anna Andersdotter (1847–1917) från Vikar­ byn. Storgärds Anna Andersson (1888–1955) gift med Hanses Anders Eriksson (1886–1976) från Östbjörka. Anna Alicia Storgärds (1919–1996) gift med Janne Kjäll (1913–1990) från Ljungby, Kronoborgs län. Sonen Storgärds Åke Kjell med sambo Lisskulla Werkmäster övertog gården.

 1. ARNE OCH AINA JANS HUS

Arne och Aina Jans hus på 1950-talet.
Arne och Aina Jans hus

Huset är ett färdigbyggt så kallat “Mockfjärdshus”, inflyttningsklart efter tre veckor 1953. Ägare: Hanses Anders Eriksson (1886–1976) gift med Anna Storgärds (1888–1955) från Storgärdsgården mitt emot. Såldes 1976 till Sven Larsen (*1947) från Danmark gift med Aina Nyman (*1952) från Dalbyn i Ore. Nuvarande ägare är Arne och Aina Jans.

 1. SMEDGÅRDEN

Smedgården år 1936.
Smedgården år 1984.

Smedgården har gamla anor. Där har i flera generationer funnits smeder. År 1810 beskrivs gården sålunda: “Vardagsstuga med mur och innanrede. Utra stugan med mur. Kornladan och kofvin utpå gatan. Kornladan i gården med 1 gulf. Ett laggarhärbre i gården. Vedlider. Stall med lider. Afträdeshus. Foderladan i gården med port och lider. Fähuset. Badstugan. Smedja med pust och städ, tänger och släggor. Svinhuset. Ett skrindlider bortom gården”. Uppenbarligen var det en stor gård byggd i fyrkant och med byggnader på andra sidan vägen. Av det gamla finns härbret kvar men på annan plats. Snickarverkstaden som hörde till Smed Jons åkdonsfabrik står kvar men smedjan är nu borta. Det nuvarande boningshuset i villastil byggdes omkring 1915. Gårdens ägare sedan 1700-talet: Smed Anders Andersson (1735–1820) gift med Anna Olsdotter (1733–1804) från Öfera Gerse. Smed Anna Andersdotter (1764–1836) gift med Bengts Hans Andersson (1753–1809) från Västberg. Smed Hans Hansson (1792–1868) gift med Björ Anna Carlsdotter (1796–1836) från Blecket. Smed Hans Hansson (1817–1888) gift med Bud Brita Andersdotter (1812–1863) från Västberg. Smed Hans Hansson (1843–1933) gift med Bleckur Brita Andersdotter (1840–1913) från Blecket. Smed Jon Smedberg (1876–1947) gift med Brita Viklund (1876–1967) från Enviken. Gården såldes på auktion 1968 till Svea Viklund (Brita Smedbergs brorsdotter) (*1918) gift med Lennart Spåhr (1919–1992) från Gopa, Bjursås. Nuvarande ägare är sönerna Kurt och Åke Spåhr.

 1. BRITTASGÅRDEN

Granne med Smedgården har legat en gård, som tillhörde soldaten Brittas Olof Hansson Kjellström (1760–1816). Om honom står i husförhörsboken: “Skadad i krig, fangen i Norige, död i Stlm”. Han var gift med Anna Ersdotter (1750–1838) från Nittsjö. Gården övertogs av sonen Brittas Hans Olsson (1784–1861) gift med Snis Kerstin Jonsdotter (1790–1851) från Blecket. Av åtta barn dog fyra som små. En son Olof (*1810) köpte Koxstugan som tillhört hans farbror. Om Olofs far står att han som änkling inhystes i Jonesgården “utfattig, ur mant.” Okänt när gården revs.

 1. LÖFGRENS/GUNNARS HUS

Löfgrens/Gunnars

Huset byggdes i mitten av 1930-talet av Åke Löfgren (1910–1988), gift med Greta Flygare (1911–1984) från Vikarbyn. Huset har byggts om och till. Dess ägare från 1990 är Karin Gunnars. Från fastigheten har avstyckats den mark, där Åke Löfgrens garage fanns. Garaget har därefter byggts om till ett fritidshus, som sedan 1988 ägs av Stina Lundberg.

 1. BJÖRKBACKA

Björkbacka på 1920-talet.
Björkbacka

Huset byggdes i mitten av 1890-talet av kakelugnssmakaren Henrik Vallström, gift med Norrgårds Brita Andersdotter från Norrgården (Viklunds). År 1905 såldes fastigheten och där inrättades ett barnhem, som blev kvar till 1930. Efter några års uthyrning såldes fastigheten till Nanny Forsell, som var kassörska på keramikfabriken. Hon efterträddes av sin systerdotter Sonja Löfgren. Nuvarande ägare är Robert Löfgren.

 1. JONESGÅRDEN

Gården, som numera är försvunnen, låg på den tomt som i dag heter Björkbacka och där Sonja Löfgren bor. Gårdens äldsta ägare var Jones Jon Jonsson (1786–1864) från Norrgården i Nittsjö. Jones Jon var soldaten Vattuman. Han var gift med änkan efter soldaten Israels Anders Andersson Fyr nämligen med Kerstin Ersdotter (1796–1878) från Lerdal. Sonen Anders Jonsson (*1824) gift med Dahl Anna Olsdotter (*1823) från Östbjörka flyttade med familjen till Njurunda 1863. Dottern Kerstin Andersdotter (1846–1875) lämnades dock kvar hos farföräldrarna. Kerstin fick en “oäkta” son, som bara var tre månader när modern dog. Han hette Jones Anders Andersson (*1875) och var den siste som bodde på Jonesgården till 1897.

 1. ÖSTBERGS GÅRD

Östbergs ca 1930.
Östbergs

Husets äldste ägare var Sands Jon Hansson (1800–1886) gift andra gången med Nolgårds Brita Hansdotter (1800–1890) från Norrgården i byn. Deras son Sands Jon Jonsson (*1842) utvandrare 1870 till Nordamerika tillsammans med hustrun Steger Margareta Olsdotter (*1847) från Nittsjö och dotter Brita (*1868) och slog sig ner i Spring Vale i närheten av Cambridge.

Nästa ägare var Sands Brita Andersdotter (1850–1929) gift med muraren Hans Östberg (1859–1946) från Östergrav. Nästa ägare var dottern Brita Östberg (1890–1970) som var ogift. Efter hennes död såldes gården på auktion 1970 till Elsie Börjes.

 1. IVARS LARS HUS

Ivars Lars hus

Huset byggdes 1953 av Ivars Lars Hansson Hansson (*1920), gift med Perols Astrid Eriksson (1925–1996) från Ö Gärdsjö.

 1. ERIK MOMQVISTS HUS

Erik och Elin Momqvist med sonen Rolf år 1947.
Momqvists

Huset byggdes i slutet av 1930-talet av Erik Momqvist, som var en verklig trotjänare vid AB Nittsjö arbetat där hela sitt verksamma liv och slutade som verkmästare. Erik Momqvist (1899–1968) från Nittsjö var gift med Elin Jonsson (1900–1979) från Torp i Västernorrlands län. Sonen Rolf Momqvist (*1941) med sambo Gun Bengts (*1939) från Västberg tog över huset 1980.

 1. SANDS/MÄRGÅRDEN

Sands/Märgården

Äldsta kända ägare är Mär Brita Handotter (1785–1860) gift med målaren Nedhol/Karas Anders Larsson[1] (1781–1862) från Sjurberg. Sonen Mär/Sands Anders Andersson (1826–1910) gift med Hol Margareta Andersdotter (1823–1910) från Sätra. Dessa makar hade fyra barn. Den äldste Sands Anders Andersson (1852–1902) var byskolmästare innan småskolan byggdes åren 1876–1877. Han flyttade med sin familj till Granmor år 1887. De övriga tre barnen Olof (*1854), Hans (1861–1938) och Anna (f1863) gift Öbrink blev kvar på gården. Anna blev änka med tre barn. Hans blev sist kvar på gården. Ny ägare till gården blev år 1939 till Jon Hed (*1905) från Röjeråsen och Clas Greta Andersson (*1904) från Nittsjö. Nuvarande ägare Karin Nilsson.

 1. BENGTS/FLINKGÅRDEN

Gården är numera borta. Den var belägen intill Clasgården. Här har Bengtes Bengt Hansson (1744–1822) från Altsarbyn bott. Han var gift med Marit Jonsdotter (1744–1822) från Nittsjö. Sonen Anders Bengtsson Flink (1782–1838) var soldat och gift med Mär Anna Jonsdotter (1785–1850) från Lerdal. Nästa ägare var dotter Bengts Britta Anders dotter (1823–1897) gift med Rofgärds Daniel Andersson (1822–1894) från Rofgärdet. När Bengts Brita blivit änka flyttade hon till sin son Hans Forsell på Heden i Nittsjö. Därmed blev stugan tom och senare revs den.

[1] Nedhols/Karas Anders Larsson var erkänd dalmålare. Svante Svärdström känner till ett 40-tal målningar av honom. Två av hans målningar finns på Zornmuseet.

Fortsätt —>