Styrelse

Nittsjö Bystugeförenings styrelse har för närvarande (2021) dessa medlemmar:

Gun-Britt Dahlberg
ordförande
070-245 50 69

Peter Dahlbom
kassör
070-268 33 18

Lena Erkers
styrelseledamot
076-878 09 13

Ove Sjörs
styrelseledamot
070-593 43 86

Anders Laggar
styrelseledamot
079-332 68 71

Ulrika Kreivi
styrelsesuppleant
070-396 31 28

Margareta Johansson
styrelsesuppleant
076-798 18 88

Margareta Claes-Nygårds
revisor
076-204 59 10

Anna Laggar
revisor
070-659 77 16

Gun Steger
revisorsuppleant
070-627 69 56