Styrelse

Nittsjö Bystugeförenings styrelse har för närvarande (2019) dessa medlemmar:

Anna Laggar
ordförande
070-659 77 16

Genevieve Bjurenstedt
kassör
076-196 21 06

Lena Erkers
styrelseledamot
076-878 09 13

Gun-Britt Dahlberg
styrelseledamot
070-245 50 69

Anders Laggar
styrelseledamot
070-633 90 35

Mia Hjerp
styrelsesuppleant
070-522 66 99

Margareta Johansson
styrelsesuppleant
076-798 18 88

Margareta Claes-Nygårds
revisor
076-204 59 10

Peter Dahlbom
revisor
070-268 33 18

Gun Steger
revisorsuppleant
070-627 69 56