Härbresflytt i Nittsjö

Härbren har tydligen räknats som lösegendom och har ärvts, sålts och flyttats omkring mer än andra byggnader. Här är en uppräkning av de härbren som byborna känt till och varifrån de kommit och vart de flyttats.

Norrgård-Viklunds härbret – med årtalet 1778 över dörren – har flyttats först till Åke Löfgrens tomt på 1940-talet och sedan därifrån till Per Löfgrens tomt 1990.

Norrgården-Laggars härbret flyttades från gården i samband med ombyggnaden på 1890-talet. Den flyttades till Ramformyren för att där användas som ängslada.

Karasgårdens härbre har flyttats två gånger. Först från den gamla gårdsfyrkanten som låg ända nere vid byvägen upp på åkern i jämnhöjd med det nya boningshuset. Andra flytten skedde efter Karas Stina död 1982, då hennes son lät montera ner härbret för att ta det med till Ludvikatrakten, där det skulle användas till fritidshus.

Vikmans-Lindgrens härbre såldes 1927 och flyttades till Solgården på Heden i Nittsjö.

Smedgårdens härbre, som förr stod intill byvägen, har flyttats på samma tomt där det nu står på den gamla smedjans plats.

Östbergs lilla fina härbre har sålts och flyttats till Nedre Gärdsjö.

Sandsgårdens härbre såldes på 40-talet till Engström, antikhandlaren i Vikarbyn, vilken säkert sålde det vidare .

Ivars-Hallins härbre har flyttats från den ursprungliga gårdsfyrkanten till annan plats inom samma tomt.

Gotgårdens ena härbre har sålts till Gunnar Eriksson som flyttade det till Klitta fäbodar för att där bli fritidshus. Gotgårdens andra härbre från medeltiden står kvar.

Lissollas härbre har sålts till Anna Lundblad-Carlsson på 1950-talet för att flyttas till Laknäs i Leksand.

Kvarngårdens härbre inköptes från Västbjörka år 1886. Förre ägaren var Finn E Ersson som fick 61:50 för det.

Hjärpgårdens härbre har sålts men ingen minns var det hamnade. Tallbos härbre är inköpt från Gagnef.

Nallgården-Mases härbre är inköpt från Mökjasgården i Västberg.

Den gamla Nilsesgårdens härbre (ovan backen) har sålts och flyttats till Sommargården i Sjurberg.

♦♦♦

—Slut på Nittsjöboken del 1—

♦♦♦