Almanackssektionen

Nittsjö Bystugeförenings Almanackssektion bildades 2014 för att genom produktion, försäljning och administation av Nittsjö-almanackan samla in medel till trivselhöjande åtgärder inom Nittsjö by.