Planritning

Här hittar du en planritning över bystugan med markerade nödutgångar och var brandsläckare, brandfilt och första förband finns placerade.