Nittsjöböckerna

      

År 1980 bildades i Nittsjö en dokumentationsgrupp, ”Känn din by”, som såg som sin uppgift att presentera byn och dess gårdar. Resultatet samlades i tre tjocka pärmar och kom så småningom (2002 och 2004) med hjälp av EU-bidrag att resultera i två stycken böcker om Nittsjö, dess historia och gårdar.

Här har vi bilder från ett av dokumentationsgruppens möten i Nittsjö Bystuga:

Dokumentationsgruppen med Bertil Hanses, Nilses Lennart Hansson, Astrid Vikman (Laggar), Anna Storgärds och Maj Henriks.
Kerstin Mases, Hjerp Anna Persson, Hjerp Kerstin Lind, Nilses Erik Hansson och Maja Nilses.
Nilses Margit Mellberg, Ragnar Steger och Tysk Gunnar Jonsson.

Den första av Nittsjöböckerna är nu slutsåld och därför kan vi nu presentera innehållet här på vår hemsida. Innehållet har till viss del anpassats för att passa webbsidevisning, en del uppenbara fel har rättats till (och några har säkerligen tillkommit…) och tillgängliga fotografier har scannats om för att förbättra kvalitén på bilderna. De flesta bilderna är dock scannade ur boken.

Det finns också en tanke på att eventuellt komplettera beskrivningen av byns gårdar med uppdaterade uppgifter om nuvarande ägare och nytagna fotografier.

Synpunkter på innehållet (rättningar, tillägg och annat) får man gärna mejla till info@nittsjo.nu.

Man kan idag konstatera att själva arbetet som dokumentationgruppen gjorde nu måste ses som en del av historien även det. Man bör ha i åtanke att mer än trettio år har gått sedan det huvudsakliga materialet sammanställdes när man läser texterna.

Jag hoppas att denna dokumentation kan komma fler till nöje och att ni får en trevlig lässtund framför skärmen!

/Anders Laggar

Till Nittsjöboken del 1 —>