Välkommen till Nittsjö Vägsamfällighetsförening!

Här kommer vi att presentera information om samfällighetsföreningen och dess funktion samt vad som gäller angående vägarna i byn.