Vägar i byn

Byns vägar kan delas in i fem kategorier:

  1. Vägar som sköts och underhålls av staten (röda vägar på kartan nedan).
  2. Vägar som sköts och underhålls av vägföreningen med bidrag från staten (rosa).
  3. Vägar som sköts och underhålls av vägföreningen med bidrag från kommunen (lila).
  4. Privata vägar (alla vägar som inte faller under ovanstående kategorier).

Med skötsel avses snöröjning, sandning, dammbindning och liknande åtgärder. Underhåll avser kantskärning, dikesrensning, hyvling och liknande åtgärder.