Kontakt

Postadress:
c/o Jonas Holmén
Nittsjö Heden 4
795 91 RÄTTVIK

Fakturor:
c/o Magdalena Laggar
Nittsjövägen 50
795 91 RÄTTVIK

E-post: info@nittsjo.nu

Org.nr: 716456-6957
Bankgiro: 5307-1148