Styrelse

Nittsjö Samfällighetsförenings styrelse har för närvarande (2019) dessa medlemmar:

Jonas Holmén
ordförande
070-522 42 14

Magdalena Laggar
kassör
073-042 21 16

Mia Hjerp
styrelseledamot
070-522 66 99

Storgärds Åke Kjäll
styrelseledamot
073-337 12 59

Leif  Witasp
styrelseledamot
070-669 03 02

Anders Laggar
styrelsesuppleant
070-633 90 35

Sten-Owe Solvik
styrelsesuppleant
072-507 76 66

Lena Erkers
revisor
076-878 09 13

Sven Nygårds
revisor
070-968 57 55

Jonathan Bjurenstedt
revisorsuppleant
073-524 16 02