Om Nittsjö

Nittsjö ligger ca 5 km norr om Rättviks samhälle och är en av byarna i Gränden tillsammans med Backa, Glistjärna, Kullsberg, Rovgärdet, Sätra, Västberg och Östbjörka.

Enligt ortnamnsarkivet skall namnet “Nittsjö” härröra från “Nidste sior” och betyda “den nedersta sjön” och har genom åren haft en rad olika stavningar – Nijstesiö (från en köpehandling daterad den 29 juni 1320), Nistesiö och Nistsiöö.

Nittsjö har sedan 1500-talet varit en utpräglad jordbruksbygd även om tegelbruket och sedermera krukkärls-/keramikfabriken senare har kommit att utgöra den mest betydande verksamheten i byn. På senare tid har byn även fått en egen välrenommerad krog som inte bara lockar turister sommartid och som utgör ett fint  komplement till det café som sedan tidigare har funnits intill keramikfabriken. I byn finns också ett flertal hantverkare inom vitt skilda kategorier.

Under 1876-1877 byggdes skolhuset som byns egendom och ansvar. År 1900 överläts detta till Rättviks skoldistrikt. Skolan upphörde med verksamheten i samband med vårterminen 1939 och skolhuset köptes tillbaka 1964 för att bli bystuga. Nittsjö Bystugeförening bildades 1965 och ansvarar sedan dess för bystugans bevarande. Bystugan utgör en naturlig samlingsplats för bybor och närstående, framför allt vid midsommar.